Mİmarİ Proje Çİzİmİ

Düşlediğiniz yaşam alanları için uzman ekibimizle yanınzdayız.
Mimari Proje Çizimi

Mimari Proje Çizimi

P lan, proje dış görünüşü, oransal bütünlük, iç donanımın bütünlüğü ve yapıyla ilgili detayları aktaran projelerin oluşturulmasında Life Aly Yapı olarak optimum verimliliği esas alıyoruz.

Mimari projelerin meydana getirilmesinde temel işlem ilk inceleme ve tesbitlerin düzgün ve isabetli biçimde yapılmasıdır. Bu amaçla ilk aşamada ihtiyaçların tesbitinin yapılması ve buna uygun programın çıkartılması gerekir. Yerine incelemenin kulaktan dolma bilgilerle değil uzmanlarca yapılmış olması, arazinin uygunluğu, yol şebekesi, kanalizasyon, elektrik bağlantılarının kontrolü sağlanmalıdır.

Topografik durumun incelenmesi, su imkanlarının kontrolü, imar durumu, projenin türüne göre özelliklerinin uzmanlara tesbit ettirilmesi, çevresel şartların incelenmesi ise diğer önemli hususlardır.

Taslak çizimlerin en verimli olacak şekilde çıkartılması konusunda çevre mimarisinin niteliği de elbette göz önünde tutulur. Prespektif çizim, maket tasarımları yapılır. Ön proje sonrası yapılacak müzakerelerle nihai projeye varılır.

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ