Kalite Politikası

Kalite Politikamız.

Gelişen teknolojilere paralel olarak yapı sektörünün temel standartlarını daha üst düzeye çıkartacak, müşterilerinin istek ve beklentilerini zamanında tespit ederek bu beklentileri sağlayacak uygun çözümler sunmak temel politikamızdır.

Ülkemizde gelecek nesillere daha nitelikli, güvenli ve rahat nefes alınabilecek bir yaşam standardını sağlayarak, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ilkesinden hiç vazgeçmyeceğiz.

Müşterilerimizin beklentilerini zamanında, sorunsuz ve güvenli bir şekilde karşılamak

Kalite yönetimi ilkeleri çerçevesinde müşterilerimize ve sektöre doğru çözümler sunmak

Zamanı verimli biçimde kullanıp, ölçülebilir ve ulaşılabilir hedefler doğrultusunda standart bir kalite yönetimi politikası yürütmek

Bütün hizmetlerinde, çevreye, topluma, müşterilerine saygılı ve dürüst davranmakır. Personelin eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak, çağdaş yönetim esaslarını benimseterek, şirkete olan güven ve bağlılığını arttıracak, gelişen teknolojiyi takip etmelerinde yardımcı olmaktır.
Yönetimimiz müşteri memnuniyetininin sürekliliğini sağlamayı, bu esaslar doğrultusunda Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi ve gerekli olan kaynakların kullanılmasını sağlamayı taahhüt ederek tüm çalışmalarını desteklemektedir.